Geen categorie

Koffieochtend

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het plaatsen van ouders in onze stuurgroep vanuit de Vreedzame School. In de stuurgroep bepalen we de aandachtspunten betreffende de Vreedzame School, dit kan heel praktisch zijn, zoals de invulling van het prikbord, maar kan ook inhoudelijker zijn, wanneer het gaat om de focus voor het leerkrachtgedrag en hoe de invulling van themaweken eruit gaat zien en met welke achterliggende gedachte. Sinds dit schooljaar nemen twee ouders zitting in de stuurgroep die een belangrijke spil zijn geworden binnen de school.

Waarin een van de moeders eerst ietwat onzeker was, en alles met mij als ‘hoofd stuurgroep’ wilde overleggen, heb ik haar op een gegeven moment de vrijheid gegeven om maar gewoon haar idëeen uit te voeren. ‘Als jij denkt dat dit een meerwaarde heeft voor de school, doe het dan maar gewoon!’ Deze opmerking heeft ze serieus aangepakt. Dankzij haar heeft nu elke klas een klassenouder en zijn er koffieochtenden die een erg hoge opkomst hebben. Iets wat wij eerder nooit voor elkaar kregen. Ook regelen de ouders zelf professionals die informatie komen geven over hele uiteenlopende onderwerpen.

Een paar weken geleden vroeg zij mij daarom of ik wat wilde vertellen over de Vreedzame School en Wijk aan de ouders van de school. Hier kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. Ik sloeg aan het tekenen en zette een presentatie in elkaar. Waar ik eigenlijk nooit zenuwachtig ben als het gaat om presenteren, was ik dat nu wel een beetje. De eerste keer voor echt alleen maar ouders en de eerste keer over de Vreedzame Wijk. Voor het maken van mijn portfolio om Vreedzame Wijk trainer te worden, moet ik mijn eigen pitch gaan oefenen, dus dit was hier een mooie gelegenheid voor.

Tijdens de presentatie keken de ouders aandachtig naar mij, ze stelden tussendoor goede vragen, en na afloop waren zij erg enthousiast.

Het is echt leuk om te zien hoe betrokken en gemotiveerd de ouders zijn die naar de koffieochtenden toe komen en voor mij erg prettig om op deze manier mijn eigen skills en vaardigheden uit te breiden door op deze wijze te ‘oefenen’. Hopelijk worden deze koffieochtenden in de toekomst nog vaak georganiseerd, op deze manier is het voor de ouders erg laagdrempelig om goed geïnformeerd te worden over verschillende schoolse zaken. Ik ben trots op de moeder die dit zo goed heeft weten neer te zetten!

1 reactie

  1. Mooi dat jullie ouders echte ruimte bieden en deze zelf proactief laten invullen; echte ouderparticipatie!!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: