Geen categorie

Vrijheid

vrij·heid (de; v; meervoud: vrijheden)

het vrij-zijn; = onafhankelijkheid: vrijheid, blijheid iedereen moet maar doen waar hij zin in heeft

Vrijheid heeft altijd veel voor mij betekend. Hier ben ik pas echt achter gekomen toen ik in 2016 een opleiding tot coach deed. De opdrachten waren gericht op een probleemstelling waar je dan dusdanig op moest doorvragen, dat je de onderliggende beweegreden voor iemands reactie kan bepalen. Het zat mij dwars dat er op mijn werk soms dingen beslist werden, waar ik naar mijn eigen visie soms niet achter kon staan. Bij het doorvragen kwam ik erachter dat dit vooral te maken had met vrijheid.

Als je als kind best vrij bent opgevoed, in de zin van dat alles mogelijk was binnen bepaalde grenzen, is het best moeilijk dit te moeten loslaten als je werkt. Als kind mocht ik hutten bouwen, buiten spelen wanneer ik wilde, knutselen met alles wat ik maar kon vinden. The sky was the limit, zo lang ik maar voor het donker weer binnen was en altijd alles maar weer netjes opruimde. Ik had altijd mijn eigen plannen en ideeën over wat goed was. Mijn moeder zei dan ook: ‘Het maakt mij niet uit wat jij later wordt, als je maar gelukkig bent.’

Wat werkte voor mij, was om dit bespreekbaar te maken met mijn werkgever. Zijn reactie was dan ook: ‘Als jij leuke lessen kan geven, waarin kinderen leren en als zij uiteindelijk hun doelen behalen, maakt het mij niet uit hoe je dat doet.’ Eigenlijk eenzelfde reactie als mijn moeder destijds gaf. En dit zou een vanzelfsprekende reactie moeten zijn. Helaas is dit niet zo.

Er zijn zoveel mensen op deze wereld die niet in vrijheid leven. Er zijn genoeg kinderen die niet naar school kunnen, meisjes die niet dezelfde rechten hebben als jongens. Mensen die leven in oorlog… Vrijheid is niet zo vanzelfsprekend als we denken. Vrijheid is in mijn geval een luxe positie en daar ben ik me van bewust. Iedereen heeft vrijheid nodig, ook al is het in de kleinste vorm. Iedereen verdient vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, zonder dat er een oordeel over hen wordt uitgesproken. Vrijheid om je stem te laten horen en om te kunnen doen wat jij belangrijk vindt. Dit staat ook beschreven in de millenniumdoelen van de Verenigde Naties:

Vrijheid: Mannen en vrouwen hebben het recht om in waardigheid hun leven te leiden en hun kinderen op te voeden, gevrijwaard van honger en van vrees voor geweld, onderdrukking en onrechtvaardigheid. Democratisch bestuur, gebaseerd op de wil van het volk, en actieve deelname daaraan bieden is de beste waarborg voor deze rechten.

Ik wil er in ieder geval voor zorgen dat ik de kinderen op school bijbreng dat zij deze vrijheid in stand kunnen houden en door kunnen geven. Dat zij later een beroep moeten uitoefenen, wat zij leuk vinden, dat zij hun dromen moeten najagen, en niet te vergeten dat zij dit op lange termijn ook hun eigen kinderen bijbrengen. Zij kunnen allemaal op wat voor manier dan ook, bijdragen aan een betere toekomst. Wees je hier als leerkracht van bewust!

#geefvrijheiddoor

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: