Geen categorie

IK STAAK!

Ik staak vandaag en morgen. Ik vind dat het beroep leerkracht tijdens de vorige stakingen te negatief in beeld was en dat is deze keer absoluut anders. Ik werd betrokken in het maken en meedenken van het Haagse Noodplan Lerarentekort; Actie in Perspectief.

En deze titel ‘Actie in Perspectief’ biedt hoop. Dit was het sprankje positiviteit wat ik nodig had. Deze keer worden er namelijk door de schoolbesturen en leerkrachten concrete plannen aangedragen en wordt er gedacht in oplossingen. Ook is er in het Haagse plan aandacht voor het imago van de leerkracht.

Het lerarentekort vraagt om onconventionele interventies. Sommige elementen die in dit plan opgenomen staan, staan op gespannen voet met de waardering van de professionele identiteit van de leraar. Naast alle zorgen die er in het Haagse onderwijs zijn, gebeuren er op alle Haagse scholen iedere dag prachtige dingen en geeft de Haagse leraar zijn/haar onderwijs met liefde en geestdrift vorm. Het is van cruciaal belang om het prachtige beroep van leraar te blijven benadrukken en actief in beeld te blijven brengen. Dit is van belang voor de waardering van de huidige leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. De toekomst van Den Haag en Nederland hangt af van goed onderwijs en dus van de leraren!

En van dit citaat word ik echt heel gelukkig! Zeker omdat ik voorzitter ben van de Vereniging de Haagse Leraar en dit is onze missie. Het beroep is leuk! Het beroep verdient waardering en trots en de kinderen zijn onze toekomst. Ik ben daarom ook blij dat ik input heb kunnen leveren in dit plan en dat dit dus ook serieus is voorgelegd aan Minister Slob. Door deel te nemen aan deze staking, merk ik dat ik nu zelf ook echt verschil kan maken.

Naast het imago van de leerkracht, staat er ook in het stuk ‘Actie in Perspectief’ vermeld dat het behouden van leerkrachten minstens zo belangrijk is als het werven. De Haagse scholen hebben afgesproken gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor kwetsbare scholen en er is ruimte voor taakvermindering van leerkrachten om de werkdruk te doen afnemen. Een van de aanbevelingen zit in het aantrekkelijk maken van de Pabo’s en basisscholen eventueel opleidingsschool te maken. En dat vind ik een positieve ontwikkeling.

Vanochtend host ik met de Vereniging de Haagse Leraar een bijeenkomst voor leerkrachten in Den Haag om nog extra input en aanbevelingen te geven bij dit plan.

Wat ga jij doen? Staak jij vandaag ook voor goed onderwijs?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: