Geen categorie

Identiteit

De Katholieke identiteit bij ons op school is altijd een veelbesproken onderwerp geweest. Wij zijn een Katholieke school, maar de populatie op onze school is erg divers. Ook zitten er op onze school veel Islamitische kinderen. Dat klinkt best bijzonder als je erover nadenkt. En ook bij studenten die bij ons op school binnenlopen roept het vragen op.

En dat is natuurlijk helemaal niet gek. Iedereen kent het welbekende spreekwoord: ‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.’ En dat is gelukkig bij ons op school helemaal niet aan de orde. Veel ouders die op onze school aanmelden en inschrijven, doen dat juist bewust. Bij intakegesprekken hoor ik als Intern Begeleider de ouders (ook de islamitische) vaak zeggen: ‘Ik vind het fijn dat mijn kind bij jullie het Katholieke geloof mee krijgt. Ik wil dat mijn kind in aanraking komt met andere geloven en culturen en dat kan hier beter dan op een openbare school.’

Maar is onze school dan echt zo Katholiek? Het antwoord daarop is: ja en nee. Ja, omdat er tijdens de vieringen, zoals Kerst en Pasen wel aandacht aan het geloof besteedt wordt. Ook vieren wij als een van de weinige scholen in Den Haag Carnaval en er wordt ook echt wel aan de kinderen verteld wat de Katholieke gedachte hierachter is. Verder gebruiken wij op school de methode Trefwoord. Maar ik denk dat ik ook kan zeggen dat niet iedereen deze methode consequent inzet. Daarnaast zijn wij geen school die met de klassen bezoek brengt aan de kerk, of waar elke dag een gebed wordt gedaan met de kinderen.

Waar het echter gaat om de Katholieke normen en waarden, zijn deze er wel degelijk. De visie van onze stichting is als volgt beschreven: ‘Onze ambities en praktijken zijn geworteld in de katholieke, levensbeschouwelijke identiteit waarvan wijzelf de levende dragers zijn. Leren, het worden van een persoon, is een gelovige praktijk. We geloven in onze leerlingen. In hun vallen en opstaan. In het vergeven zijn en worden, het steeds weer opnieuw beginnen zoals ons is voorgedaan in de gestalte van Jezus. Wij geloven ook in solidariteit, in het uitsteken van onze handen naar elkaar. En we geloven in gastvrijheid: elk kind is welkom en is ons dierbaar.’

Het gaat bij ons op school dus vooral om normen en waarden en omgangsvormen. Wij zijn een Vreedzame School en echt iedereen van elk geloof is letterlijk welkom. Waar het gaat om het geloof, kijken we vanuit de Vreedzame gedachte naar raakvlakken. Veel geloven zijn in de basis hetzelfde en daarnaast hebben ouders en kinderen bij ons op school vaak meer overeenkomsten in hun cultuur en geloofsovertuiging, dan dat er verschillen zijn. Door hier het gesprek met de kinderen over aan te gaan, leren ze van elkaar en draagt dat bij aan het ontwikkelen van hun eigen identiteit, hun ‘eigen ik’. Hierdoor groeien ze en de leerkrachten zijn er om hun die verschillende aspecten van geloof aan te bieden, en hun hierin te begeleiden. Daarnaast geloven wij echt in de kinderen zelf. In hun eigen krachten en dat zij leren van de fouten die ze kunnen, mogen en soms zelfs moeten maken, om weer een stap verder te komen. Ook heerst er een hele sterke gemeenschapszin bij ons op school. We doen het samen voor de kinderen, we helpen elkaar waar nodig. Houden elkaar in de gaten en zorgen voor elkaar. Iets wat vroeger en ook nu binnen de kerk en de gemeenschap die daarbij hoort, sterk aanwezig is.

Onderstaande tekening maakte ik in opdracht voor onze school over de Katholieke identiteit bij ons op school. Toen ik de previews postte op mijn story’s van Instagram en ik daarbij schreef: ‘Wat denken jullie? Past dit bij de moderne Katholieke identiteit?’ Reageerde ongeveer 75% van de stemmers met ‘Ja’, toch was er ook 25% die dit niet vond. Ik vraag me dan af, wat vindt deze 25% wat er mist? Ik vind dat je open moet staan voor elkaars verschillen en overeenkomsten en je van elkaar moet kunnen leren. Met de tijd meegaan en inspelen op de omgeving hoort daarbij. Nu ben ik benieuwd, hoe denken jullie hierover?

I believe that the only true religion consists of having a good heart.’ – Dalai Lama

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: