Geen categorie

Waarnemend directeur

Tijdens de periode dat we door Corona thuis kwamen te zitten, heb ik veel nagedacht over wat ik wil in de toekomst. Iets waar ik al langere tijd over nadacht is om de schoolleidersopleiding te doen. Uiteindelijk hakte ik voor mezelf de knoop door dat ik de opleiding wilde starten en daarna graag wilde kijken of dit iets is waar ik uiteindelijk mee verder zou willen. In overleg met mijn leidinggevende directeur schreef ik me in voor de opleiding.

Heel kort daarna vertelde mijn toenmalige directeur mij in vertrouwen dat hij per 1 augustus zou gaan starten op een andere school, ook vroeg hij me in dat gesprek of ik wilde nadenken over het proces voor onze school en of ik contactpersoon wilde zijn voor het bestuur. Hierop zei ik gelijk ja, omdat ik binnen mijn functie als GMR- voorzitter nauw contact heb met het bestuur van onze stichting. Op dat moment leek dit voor mij een logische keuze.

Bij het bestuur gaf ik aan dat het niet verstandig zou zijn de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur voor de zomervakantie nog op te starten. Zelf zat ik eerder in een sollicitatiecommissie en ik weet hoeveel werk dit is. Er gaat tijd in zitten om met het team een goede profielschets op te stellen. Deze wordt vervolgens ter advies neergelegd bij de MR van de school. Er moet een sollicitatiecommissie samengesteld worden die een goede afspiegeling is van het team, met in ieder geval 3 teamleden en een ouder vanuit de MR. Het kost tijd om de brieven door te nemen, meerdere sollicitatiegesprekken te voeren en te beslissen of en wie er doorgaat naar de volgende gespreksronde. Dit leek me een proces wat zorgvuldig moet gebeuren en absoluut niet een proces moet zijn waarin overhaaste beslissingen moeten worden genomen. Het bestuur was dit met mij eens. Maar wat moesten we dan doen in de time being voor het zoeken van een nieuwe directeur? Omdat ik me had ingeschreven voor de schoolleidersopleiding werd ik gevraagd om een tijdje waar te nemen. Hierop heb ik ja gezegd, omdat ik me verantwoordelijk voel voor de school, voor de collega’s en voor de kinderen .

Onze school heeft de afgelopen 5 jaar ontzettend veel bereikt, dit is iets waarvan ik niet zou willen dat dit door overhaaste beslissingen over boord wordt gegooid. Ik heb daarom gezegd die verantwoording op me te willen nemen, om te kunnen borgen hier op school, en om in rust naar een nieuwe directeur te zoeken.

Ik ben me ervan bewust dat dit voor sommige collega’s misschien niet prettig voelt dat ik ‘opeens’ leidinggevend ben. Deze periode is echter alleen waarnemend. En natuurlijk kan ik deze ervaring heel goed gebruiken in de opleiding die ik ga doen. Maar ik wil dat de collega’s uit het team degene zijn die uiteindelijk een nieuwe directeur voor het team zullen kiezen.

Inmiddels zijn we al een eind op weg met het opstellen van de profielschets en wordt de vacature voor een nieuwe directeur bij ons op school bijna open gezet. Een spannende periode dus voor iedereen binnen ons team. Zowel voor mij als Waarnemend Directeur, als voor het team, die een nieuwe directeur zullen moeten kiezen.

Ik heb zin in mijn nieuwe uitdaging en ik weet zeker dat ik, maar ook alle collega’s op school er met elkaar het beste van zullen maken. Wish me luck!

De komende periode kan je dus van mij blogs verwachten vanuit een deels ander perspectief. Niet die als Intern Begeleider en Juf, maar die als waarnemend schooldirecteur. Elke maandag komt er een nieuwe blog online. Veel leesplezier!

‘Life is filled with uncertainties. Accept change, maintain your composure, and make the best of your current situation.’

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: