Privacy Statement

Uitgangspunten
Dit Privacy Statement is gemaakt om jou uit te leggen welke persoonsgegevens Dream & Create by Marjolein (hierna verder te noemen: DCBM) verzamelt, voor welke doelen deze gegevens gebruikt worden, op welke manier ik jouw persoonsgegevens deel en bescherm. Ook staat er in dit privacy statement welke keuzes je hebt met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens en hoe je in contact met mij kan komen.

DCBM gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Ik houd rekening met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) stelt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
DCBM is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. DCBM is gevestigd in Den Haag.

Welke persoonsgegevens verzamel ik en wanneer?
DCBM verwerkt bepaalde persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en producten. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of een opdracht of wanneer je contact met mij opneemt.
De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: jouw contactgegevens en jouw e-mailadres.

Waar gebruik ik je persoonsgegevens voor?
De persoonsgegevens die ik gebruik, gebruikt DCBM voor de volgende doelen:

  • Om het product of dienst te leveren;
  • Om te kunnen communiceren met jou;
  • Als jij contact opneemt via de contact pagina;

Toelichting op onderdelen

Social media
Op mijn website zijn social media buttons zichtbaar. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om het product of de pagina te delen via social media. Wanneer je hiervan gebruik maakt, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Het privacybeleid van deze partijen is hierop van toepassing.

Marktonderzoek
Ontwikkeling vind ik erg belangrijk. Zo blijf ik altijd in beweging. Om mijn service te verbeteren kan ik contact met jou opnemen.

Wettelijke grondslagen
Wanneer je een bestelling plaatst of contact met mij opneemt heb ik jouw persoonsgegevens in mijn bezit. Deze persoonsgegevens verwerk ik volgens bepaalde wettelijke grondslagen. Hiermee voldoe ik aan alle wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens.

Delen van je persoonsgegevens
DCBM verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Wel deel ik jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer jij toestemming hebt verleend of wanneer dit noodzakelijk is voor de wettelijke verplichting.

Bewaren van je persoonsgegevens
DCBM bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacy Statement.

Beveiliging
DCBM maakt gebruik van verschillende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervan doen via dreamcreatebymarjolein@gmail.com

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over mijn gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Het Privacy Statement is een levend document, dit betekent dat ik altijd aanpassingen kan aanbrengen in dit document. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement om te zien of er nog iets veranderd is.

Vragen
Heb je een vraag over dit Privacy Statement? Stuur dan een bericht naar dreamcreatebymarjolein@gmail.com

 Den Haag, september 2022

 

%d bloggers liken dit: