Geen categorie

Klaar

Vorige week maakte mijn klas de Cito eindtoets. Na 3 dagen was de toets eindelijk klaar. Mijn klas vond het erg spannend en voor sommige leerlingen hangt er nog wat van af. Zij zouden nog graag zien dat hun eindadvies nog iets omhoog wordt aangepast. Een andere groep leerlingen in mijn klas vindt het onzin. ‘Juf waarom moeten we eigenlijk deze toets maken, als we ons eindadvies toch al hebben?’,was de vraag die door een groot deel van mijn klas gesteld werd. En als je het aan mij vraagt, hebben ze gelijk.

Niet alleen betreffende het eindadvies van de leerlingen maar ook betreffende de schoolbeoordeling. Wanneer je namelijk als school de Nederlandse norm niet behaald, kom je onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie te staan. Het doel van de eindtoets is on mijn ogen het plaatsen van leerlingen op een goede plek in het VO. Nu dient het ook om scholen in te delen in een ranglijst en voor beoordeling door de inspectie. En ik denk dat juist de laatstgenoemde beter naar de algehele score van de school kan kijken, dat zegt meer over het onderwijs dat op een school wordt aangeboden dan de eindtoets in groep 8.

Voor het bepalen van het eindadvies breng je als leerkracht de hele schoolcarrière van leerlingen in kaart. De eindtoets bevestigd in de meeste gevallen wat je al weet. Een oordeel over het onderwijs, moet je op de school zelf onderzoeken, dat kan niet op afstand door een toets die digitaal door een computer wordt gescand. Ook blijft een toets een momentopname. Sommige scholen die wel veel weten te bereiken met hun leerlingpopulatie zie je in de scores van de Cito eindtoets niet terug. Niet elke populatie is hetzelfde en dus zullen de scores per school afwijken.

Bovendien proberen wij op school kinderen te leren erachter te komen waar hun talent ligt. In mijn klas zitten behoorlijk wat kinderen die goed zijn in dans, maar ook in rappen, techniek en tekenen. Deze kinderen komen in een Cito toets niet uit de verf. Want de toetst kijkt hoe goed he bent in rekenen, begrijpend lezen en taal. Nergens in de hele Cito toets wordt een beroep gedaan op talentontwikkeling.

Wat mij en mijn leerlingen betreft mag die eindtoets dus weg. De leerlingen in mijn klas zijn blij dat ze klaar zijn. Wij gaan in ieder geval de laatste twee maanden in groep 8 lekker genieten!

Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life, believing that it is stupid.

– Albert Einstein

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: