Geen categorie

Hoe kunnen kinderen hun stem en bijdrage in de wijk vergroten?

Onderstaande blog heb ik voorgedragen tijdens de Inspiratiesessie van Vreedzaam Den Haag.

Ik ben Marjolein Silvania, en betrokken bij de begeleiding van de Implementatiefase van Vreedzaam in Moerwijk. Voor ik dit in opdracht van Stichting Vreedzaam ging doen, werkte ik negen jaar op de Petrus Dondersschool in Vrederust, een Vreedzame School in een Vreedzame Wijk.

Vandaag zijn we bij elkaar om tijdens deze meet-up inspiratie bij elkaar op te doen om de stem en bijdrage van kinderen in de wijk te vergroten. 

Tijdens de intentieverklaring van de Vreedzame Wijk Vrederust in maart 2018 zongen ruim 500 kinderen gezamenlijk de Vreedzame Wijk rap. Een van de regels uit de tekst die de kinderen hier zongen: ‘Hier hebben buren hart voor elkaar, zo staan de kerk en moskee naast elkaar.’ Dit sluit mooi aan op wat Burgemeester van Zanen zei tijdens de eerste meet-up van Vreedzaam Den Haag. Hij benadrukte dat het internationale karakter van deze stad vooral te vinden is thuis, om de hoek en in verschillen tussen wijken. Je hoort meerdere talen, ziet veel culturen en soms ook dat deze elkaar niet ontmoeten en elkaar niet kennen. Dit geeft onbegrip en irritatie. Hij vertelde wat hij zo mooi vindt aan de Vreedzame wijk: mensen van verschillende culturen en geloven gaan met elkaar in gesprek. Ook gaf hij het advies: ga eens kijken in een andere buurt en leer over andere culturen, meningen en opvattingen. Iedereen op zijn eigen manier, in harmonie; dat maakt ons sociaal sterk.

En dat is natuurlijk waar het op Vreedzame scholen en in een Vreedzame Wijk over gaat. Je gaat op zoek naar overeenkomsten met elkaar en zoekt verbinding. 

De vraag ‘Hoe kunnen wij als volwassenen/professionals ons steentje bijdragen aan de vreedzame wijk’ stond centraal tijdens de eerste meet-up. Een van de jongerenwerkers gaf een goed advies: “Geef eigenaarschap! En geef vertrouwen. Nooit opgeven en blijven gaan met het beter maken met de wijk”.

Dit is voor mij een mooi bruggetje naar het thema van vandaag. Want ook de stem en de bijdrage van kinderen in de wijk vergroten, begint bij eigenaarschap. 

In 2019 startte de Kinderwijkraad van Vrederust, samen met een begeleidend bureau op gebied van Kinderrechten. De kinderen van deze Kinderwijkraad kregen een onderzoekstraject aangeboden die zich vooral richtte op de Kinderrechten, maar ook gedragsverandering. Al snel kwamen deze kinderen erachter wat zij belangrijke thema’s vonden in hun eigen wijk. Afval, roken en verkeersveiligheid. Nu denken veel volwassenen: ‘Oh daar kunnen we wel wat mee!’ We bedenken een afvalprik middag, bellen de gemeente dat de verkeersveiligheid in het geding is en dat er rookvrije zones rondom de scholen moeten komen, opgelost toch?’ Maar dat is dus niet hoe het werkt in een Vreedzame wijk. Wat ik al eerder aangaf, het moest gaan om gedragsverandering bij de mensen in de wijk. De buurvrouw, je eigen vader of moeder, je meester of juf. Deze kinderen wisten precies waar het om ging. Al snel mochten de kinderen die zitting namen in de Vreedzame Kinderwijkraad hun plannen presenteren. 

‘Juf, wij irriteren ons aan veel ouders die roken rondom de school, als we deze ouders vragen waarom zij dit doen geven zij aan het lekker te vinden of verslaafd te zijn, maar geen enkele ouder is zich bewust van hoe schadelijk meeroken voor kinderen kan zijn. Daarnaast geven ze het verkeerde voorbeeld, ouders horen het goede voorbeeld aan hun kinderen te geven. Wij willen graag een voorlichting geven samen met de GGD over de effecten van roken in het bijzijn van kinderen.’

‘Juf het is al meerdere keren gebeurd dat er hier op het kruispunt iemand is aangereden. Een keer was het een leerling van onze school, maar het was ook een keer een oma van een van de kinderen. We zien hier in de buurt veel kinderen alleen lopen, wat als wij nou eens het goede voorbeeld zouden geven en als we zien dat kinderen alleen lopen (vooral kleine kinderen) ze een hand te geven en ze helpen oversteken?’

‘Juf we zien hier in de buurt veel kinderen en ouders afval op de grond gooien. Als je ze vraagt waarom ze het niet in de prullenbak gooien, zeggen ze dat ze op dat moment niet zien waar een prullenbak staat. Ook deze ouders en kinderen geven niet het goede voorbeeld. Wat als we het nou leuk maken om afval weg te gooien? Stel je voor dat we de afvalbakken zouden beschilderen? Zo zijn ze meer zichtbaar en is het nog leuker om afval weg te gooien, zo geven ze ook het goede voorbeeld.’ 

Deze kinderen wisten maar al te goed wat er nodig is in de wijk. Geen moeilijke politieke spelletjes, maar gewoon simpele kinderoplossingen met een groot effect. Want stel je voor, als jij als ouder van je eigen kinderen te horen krijgt hoe je het goede voorbeeld moet geven, dan komt die boodschap echt wel binnen. 

Helaas kwam op het moment van de uitvoering van deze acties COVID om de hoek kijken, maar ik weet zeker dat ook met de nieuwe Kinderwijkraad van Vrederust die binnenkort van start gaat, ook deze punten nog steeds hot items zullen zijn! 

Tot slot wil ik eindigen met Vreedzaam in Moerwijk. Mijn hart maakte afgelopen dinsdag een vreugdesprongetje toen ik het bord wat geplaatst is bij het speelveld op het Heeswijkplein zag. Vreedzaam begint hier officieel op 17 november maar de jongerenwerkers hier weten al precies wat Vreedzaam is. Samen met de jeugd stelden zij omgangsafspraken op en lieten deze ook door de jeugd illustreren, positief geformuleerd en uitgaand van vertrouwen. Namens Vreedzaam Den Haag verdienen jullie dan ook een hele grote opsteker voor het prachtige werk wat jullie hier verrichten.

‘Children teach us what life is all about.’

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: